Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Düzenleme

23 Aralık 2019 169 views 0

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmesi zorunludur.

01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar bu kanun ve yönetmelik kapsamında “yeni bina” diye tarif edilmekte ve EKB düzenlenmesi zorunluluğu taşımaktadır. Bu binalar için düzenlenecek EKB enerji sınıfı en az C sınıfı olmak zorundadır. Enerji Kimlik Belgesi olmayan veya C sınıfının altında (D, E,F ve G sınıfı) olan binalar için Belediyelerce Yapı Kullanma İzni verilmemektedir.

01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış binalar bu kanun kapsamında “mevcut bina” olarak tarif edilmiştir. Bu kapsamdaki binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi şartı aranmıyordu. Ancak

01.01.2020 tarihinden itibaren “mevcut binalar” için; binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi istenecektir. Enerji Kimlik Belgesi olmayıp bu tarihten sonra alım, satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerde; önce Enerji Kimlik Belgesi düzenlenip sonra bu işlemler yapılabilir. (EKB düzenlenmesi işleminde tarihi bir sınırlama söz konusu değildir.)

Mevcut binalar için düzenlenecek EKB için enerji sınıfı (A, B, C,D, E, F, G) sınırlandırması yapılmamıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş firmalar tarafından EKB düzenlemesi yapılmaktadır. EKB düzenlemeye yetkili gerçek veya tüzel kişiler listesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinden (csb.gov.tr adresinde / Birimler / Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü / EKB Hazırlama Yetkili Firmalar linkinde açılan seçim tablosundan Mevcut Bina seçilerek ) görülebilir. (https://beptr.csb.gov.tr/)

Yayımlanan yeni yönetmelikle, “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi’nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” Hükmü yer almaktadır. Bu hükmün dışında herhangi bir zorunluluk ve cezai yaptırım söz konusu değildir.

Halk arasında Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu, mevcut binalarda yalıtım yapma zorunluluğu olarak yanlış algılanmaktadır. Ancak binaların enerji tüketimi, ısıtma giderlerinin azaltılması, ısı kaçaklarının önlenmesi ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için ısı yalıtımı tavsiye edilmektedir.

EKB uygulamasıyla; genel olarak enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçlanmaktadır. EKB’de binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salınımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler yer alır.

BENZER KONULAR